Chat with us, powered by LiveChat

Algemene Voorwaarden

SUPREME CREATIONS LIMITED
STANDAARD SALE VOORWAARDEN

Alle bestellingen worden alleen geaccepteerd door Supreme Creations Limited, dit staat in het verkoopcontract. Tenzij anders afgesproken getekend names Supreme Creations Ltd staan deze rechten boven alle andere rechten.

Een contract ontstaat als kopie van het bestelformulier bij Supreme Creations Ltd getekend en teruggestuurd door de kopen, mogelijk via Fax. Het bestelformulier en de standaard algemene verkoop voorwaarden bestaan uit een overeenkomst tussen beide partijen en nemen de plaats in van eerdere contracten. De bestelling is inclusief een compleet ontwerp van print en ontwerp van goederen wat mogelijk nog niet klaar is tijdens het ondertekenen van het bestelformulier.

1. SPECIFICATIE VAN GOEDEREN


Opgeslagen als specifiek in beschrijving van materialen en productie van de goederen in het bestelformulier zijn vanzelfsprekend voor de koper.

De geschiktheid van de goederen voor alle doeleinden is het risico van de koper tenzij anders aangegeven in het bestelformulier. Geen specifieke print of kleurbehouding is vastgesteld tenzij anders gespecificeerd in het bestelformulier. 

De verkoper stemt in met het leveren van goede kwaliteit goederen met doeleinden beschreven in sectie 14 van het Sale of Goods Act 1979 in overeenstemming met elke beschrijving vastgesteld in het bestelformulier en elk sample geidentificeerd in het bestelformulier zonder kleine defecties. Kleine defecties zijn geen reden tot afwijzing der goederen.

2. BETALING


Alle bestelling moeten volledig betaald zijn voor het leveren van de verkoper zijn invoice bon (‘pro-forma invoice’) tenzij anders afgesproken in het bestellingsformulier. V.A.T. waar nodig, is betaald tegen de koers van de factuurdatum van de dienst en goederen van Supreme Creations Ltd of deze dan wel of niet is aangegeven in het bestelformulier. 

Als een credit account schriftelijk door Supreme Creations Ltd is geaccepteerd, moet de betaling van goederen binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum of levering van goederen moeten worden voldaan. 

Als de betaling niet is ontvangen voor geleverde en gefactureerde producten moet de koper een maandelijkse rente van 8,0% betalen boven de bankbasis per jaar plus extra administratiekosten/ collectiekosten van £40.00 voor schulden van £999.99 en £70 voor schuldes van £1000-£9999 en £100 voor schulden van £10,000 of meer.

3. LEVERING


De leverdatum aangegeven in het bestelformulier wordt behouden als besturing. Tijd van levering is niet deel van het contract tenzij de tijd voor levering is aangegeven als essentieel. 

Supreme Creations Ltd is niet aansprakelijk voor toevallige verliezen van niet-leveringen of vertraging van leveringen. 

Supreme Creations Ltd wordt geacht de hoeveelheid te leveren die aangeschreven staat in het contract met een tolerantie van plus/minus 10%. De koper moet het contract tarief (pro rata) voor de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid betalen. Supreme Creations Ltd heeft het recht in termijnen te leveren. 

De wijze van vervoer is naar eigen oordeel van Supreme Creations Ltd. Speciale instructies van transport, pallet specificatie, leveringstijden of labeling niet schriftelijk aangetoond in het bestelformulier moeten schriftelijk worden afgesproken tussen beide partijen en hebben extra kosten voor de koper als gevolg. Kopers moeten hun eigen express service organiseren indien nodig. 

Kopers en hun agenten zijn verantwoordelijk voor het geven van correcte contactdetails en complete leveringsadressen. 

Het leveringsadres moet zich bevinden op de begande grond, met iemand aanwezig tijdens onze standaard leveringsuren 09.00-17.00 uur maandag t/m vrijdag om de goederen aan te nemen. Er mogen geen toegang of parkeer beperkingen aanwezig zijn. Wanneer een levering op zaterdag is aangevraagd worden extra kosten verrekend voor de koper.

Er worden geen facturen, paklijsten of kopieën van leveringsaantekeningen gegeven aan de koper tijdens de levering.

4. KLACHTEN


Alle klachten over geleverde producten, inclusief het afwijzen van producten, moeten binnen 14 dagen, vanaf het moment van levering, geschreven ingediend zijn bij de verkoper. Na deze periode zijn wij niet meer aansprakelijk voor de klachten. Bij klachten tegen Supreme Creations Ltd, met respect naar defecte goederen, zal de aansprakelijkheid van het bedrijf gelimiteerd blijven tot de kosten van de defecte goederen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor toevallige verliezen van goederen. Alle klachten moeten worden gestuurd naar [email protected] 

5. BEZITTER VAN GOEDEREN


Totdat de volledige betaling is afgerond, is Supreme Creations Ltd eigenaar van de goederen, die, zonder eventuele andere rechtsmiddelen, de onbetaalde goederen kan terugnemen. Supreme Creations Ltd heeft het recht de onbetaalde goederen te verkopen. 

Indien de koper de betaling niet of maar deels heeft betaald, heeft Supreme Creations Ltd en hun agenten het recht, zonder voorafgaande kennisgeving goederen verzamelen en/of verwijderen op kosten van de koper. 

Na de levering zijn de goederen het risico van de koper. De koper moet verzekeringen verzorgen totdat de koper volledig eigenaar van de goederen is.

6. ONTWERPEN


Als er geen camera ontwerpen zijn meegestuurd is het de klant zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het ontwerp bevredigd is uitgevoerd voordat het geproduceerd wordt. Supreme Creations Ltd biedt professionele hulp tijdens het ontwerpproces, maar is niet verantwoordelijk voor het uiterlijk van het ontwerp wanneer de print is afgedrukt op stof. 

Digitale reproductie/ontwerpen is voor alleen voor presentatiedoeleinden voor plaatsing, layout, ontwerp, type, spelling en kleur. Geprinte stukken worden gereproduceerd voor kleur, textuur en details die afhankelijk zijn van de stof waarop zij worden geprint. 

In geval van geprinte goederen is het bedrijf niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten die zijn goedgekeurd door de klant. 

Er is geen verantwoordelijkheid voor ontwerpen aangeleverd met JPEG/PDF bestanden. Er is geen verantwoordelijkheid voor kleurbeschrijvingen anders dan Pantone kleurrefenties. 

De vereiste grafische applicaties zijn Adobe Photoshop CS3 en Adobe Illustrator CS3. Bestanden geaccepteerd voor goede kwaliteit zijn: tiff, eps, ai, psd. 
Wij printen liever geen JPEG (.jpg) bestanden aangezien deze vaak van slechte kwaliteit zijn. Onthoudt dat als u toch JPEG/PDF bestanden wilt gebruiken het ontwerp aangepast zou moeten kunnen worden om de kwaliteit te verbeteren. Het ontwerp moet handmatig worden aangepast waardoor kans is op fouten als spelfouten en verandering in lettertype of layout. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid de aanpassingen van het originele ontwerp goed te keuren. 

Kleurmatching is meer een vorm van kunst dan van cijfers. Wij bevelen klanten aan de Pantone kleurenreferenties te vermelden op het bestelformulier of een hard copy sample te sturen. 
Denk eraan dat u kleuren anders kunt zien dan wij, wat u azure noemt, noemen wij turquoise. Let erop dat als u verder wilt gaan zonder de Pantone referenties te specificeren wij het recht hebben onze eigen kennis te gebruiken voor het matchen.

7. SCANNEN/HERTEKENEN


Deze worden berekend als apart item wanneer de klant verder gaat in het bestelproces.

8. PRINT KLEUR VARIATIE


We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kan er verschil ontstaan tussen panelen tijdens het productieproces. Dit doordat twee producten niet altijd identiek reageren tijdens het printen.

9. SUPREME CREATIONS LTD WEBSITE


De omschrijving van de goederen op de website van Supreme Creations maken alleen deel uit van het contract, als de goederen omschreven in het bestelformulier genoemd worden met referentie nummers van de website of de product codes. Als de goederen besteld zijn via de Supreme Creations Ltd website gaat dit om de datum waarop het bestelformulier is ondertekend door de koper. De webstie kan namelijk zo nu en dan veranderen. Alhoewel Supreme Creations Ltd zijn uiterste best doet om de producten net zo te laten worden als op de site vermeld, het daadwerkelijke product kan altijd iets van kleur afwijken.

10. VERVAARDIGINGSTOLERANTIES


Afwijkingen van de afmetingen van de goederen zijn toegestaan van plus of min 5% .Alle bestellingen zijn onderhevig aan vervaardigingstoleranties in de breedte, lengte, dikte, afdrukregistratie en kleurverschillen.

11. HANDELSVOORWAARDEN


De volledige voorwaarden van dit contract zijn schriftelijk uiteengezet in het bestelformulier en deze standaard handelsvoorwaarden. Er zijn geen andere mondelinge of geschreven termen of voorwaarden opgenomen en er wordt geen ansprakelijkheid aanvaard voor dergelijke termen of voorwaarden, behalve dat schriftelijk overeengekomen ontwerpdetails voor de goederen deel uitmaken van deze overeenkomst.

12. EIGENDOM VAN DE KLANT


Alle eigendommen die aan Supreme Creations door de koper zijn geleverd, worden op risico van de koper op voorraad gehouden. Er zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan met materiaal of gereedschap wat door de koper beschikbaar is gesteld, echter zal er geen verantwoordlijkheid worden genomen voor onvolkomen werk veroorzaakt door gebreken in of ongeschiktheid van dergelijke materialen en apparatuur.

13. INTELLECTEEL EIGENDOM


Alle bepalingen rondom intellectueel eigendom in verband met dit contract vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. De koper gaat akkoord om Supreme Creations te vrijwaarden van aansprakelijkheid voor schennis van intellectueel eigenschapsrecht van derden inclusief alle legale kosten.

14. INSOLVENTIE


Als de koper ophoudt zijn schulden te betalen tijdens de gewone verloop van zaken doen of als hij zijn schulden niet binnen de afgesproken termijn kan betalen of als een bedrijf niet in staat is de schulden te betalen of een liquidatie petitie tegen hem loopt via Supreme Creations heeft Supreme Creations zonder onverminderding van andere rechtsmiddelen 1) het recht het contract te verbreken met de koper of lopende werkzaamheden voor de koper te beëindigen en mag reeds compleet of deels uitgevoerde werkzaamheden in rekening brengen, evenals aangekocht materiaal voor de koper - dit wordt gezien als directe schuld bij Supreme Creations Ltd en 2) voor alle onbetaalde schulden van de koper die verschuldigd zijn aan Supreme Creations Ltd (goederen al dan niet bewerkt) heeft Supreme Creations het algemene recht op eigendom op alle goederen en eigendommen van de koper. Hierbij hebben zij het recht op het schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen bij de koper om de goederen ter beschikking dergelijke zaken of eigendommen zoals Supreme Creations Ltd meent geschikt te zijn en de opbrengst voor dergelijke schulden toe te passen en rekening te houden met de koper.

15. JURISDICTIE


Dit contract dient in Engeland opgesteld te worden.De opbouw, geldigheid en uitvoering van dit contrract is onderhevig aan de Engelse wet en de wet van Wales. Eventuele rechtszaken dit met dit contract te maken hebben, worden vervolgd door een gerechtshof in Engeland of Wales.

16. KENNISGEVING EN TOESTUREN VAN DOCUMENTEN


Alle kennisgevingen en gerechtelijke procedures mogen rechtsgeldig worden ingediend bij de relevante partij door een kopie af te geven in een dichte enveloppe geadresseerd aan deze partij of aan het op het bestelformulier aangegeven adres en /of bij een adres van bedrijfsgebouwen waar deze partij op dat moment handelsverkeer uitoefent.Deze dienst gaat in op de volgende werkdag na de kennisgeving, behalve als bezorging door de Royal Mail pas mogelijk is op de tweede werkdag na het overhandigen van de brief aan de First Class Mail.

Deze standaard verkoopvoorwaarden zijn geldig voor alle bestellingen getekend door kopers vanaf 28 juli 2009.

Loading…